Hírek / Útravalók

Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem

 Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

 

 

 

Úrvacsora

 

Az utolsó vacsorát misztikum veszi körül. Van benne biztos elem, de van, ami fantázia, és van, ami a hit, az egyéni ember hite benne. Nem sietős alkalom. Pedig akár a páskavacsorát nézzük, akár az utolsó vacsorát, mindegyiknél ott van a sürgetés, a sietés.  Még tennivalónk van, még vár ránk feladat. Az étkezéseknél pedig éppen azt szeretjük, ha nem kell sietni. Ez az egészséges is. Szükségünk van a nyugodt, ráérős közös étkezésekre. Egy étkezés nemcsak a testnek jelent energiafelvételt, hanem a léleknek is erőgyűjtés. Lehet még nyugodtan üldögélni, ráérősen beszélgetni. Az asztalnál lehet emlékezni valakire, gondolni valakire, vagy valamire.  Az asztalnál megtelik a szívünk a másikra figyelés közben szeretettel.

A templomban úrvacsorázó közösség sohasem siethet. Nincs idő. Nem létezik ilyenkor az idő, nem számít az idő, amikor Jézussal lehetünk. És bár azt mondjuk, Ő mindig velünk van, de az azért egészen más, amikor az oltárhoz mehetünk, amikor elhangzik az úrvacsorai liturgia, amikor a szavak, mondatok, énekek felkészítenek bennünket a Vele való közösségre. Ilyenkor nem mi megyünk, Ő hív, Tőle jön a kérés, Belőle származik az óhaj, ülj asztalomhoz, térdelj a lábaimhoz, érintsd a testemet, legyen benned az én testem, és az én vérem! Ő mondja nekünk, vegyétek, egyétek! Az Ő asztalának leszünk vendégei, az Ő kegyelme lesz úrrá rajtunk, és a hívása erősebb mindennél. Nem sietünk, Vele akarunk lenni. Ő akar velünk lenni. Látja a nyomorult ember elesettségét, megszánja, ételt, és italt neki ad, lelki ételt és italt, és örök életet is, és közösségre lép vele. A bűnössel, a eltévedttel, a tékozlóval, a csalóval. Jól tudja, erre van szükségünk az üdvösségünk és a hitünk miatt.

Luther azt mondja: „Óh, de mit is beszélek e fenséges dologról, azokat kibeszélni nem lehet. Nekünk a Krisztus teste és vére kell. Ha nem érted, akkor is hinned kell!"

Nemcsak közösség ez Jézussal, hanem bekapcsol az egyházba, mert más is ebből részesedik, más is megmenekül, más is térdel mellettünk. Együtt eszünk és iszunk az oltárnál, együtt menekülünk meg halálra, kárhozatra való életünkből. Együtt vagyunk és együtt maradunk az egyházban. Krisztus teste és vére által.

(részlet a nagycsütörtöki igehirdetésből)

Nagycsütörtöktől Húsvét ünnepéig

 

Istentisztelet Nagycsütörtökön este fél 6 -kor a templomban.

Nagycsütörtök sokunk számára egy nagyon szeretett ünnep. Ennek az ünnepnek nincsenek kötelező, vagy valami szokás miatt kialakult velejárói, erre az ünnepre nem készülnek a háziasszonyok,  erre az ünnepre csak lelkileg, csak a hitben lehet felkészülni. Magam is ezt éltem át, amikor szerdán délután a nagycsütörtöki oltárt készítettem elő. Fehér színek, az ünnep üzenete, mondanivalója, jelentősége a lelkünket, a hitünket érinti meg. Nem kötelező ünnep. Ha tudod, ki az a Jézus, ki az, aki a legtöbbet tette értünk, aki az életével fizetett értünk, akkor ez a nap ünnep. Nem kötelező, de akinek életébe beleköltözött Jézus, annak a legszebb nap, a legkívánatosabb oltáriszentség, közösség a többiekkel ez a nap. Éppen ezért válik a legszeretettebb, legnagyobb ünnepünkké, mert nem erőltetik ránk,  belül érezzük, tudjuk, sőt biztosak vagyunk abban, hogy ez a nap miénk!

Istentisztelet Nagypénteken délelőtt 10 órakor, este fél 6-kor passióolvasás.

https://www.youtube.com/watch?v=TFJ4hN7vxWo

Húsvét ünnepén 10 órakor, valamint Húsvét második ünnepén 10 órakor, fél 12-kor Nyergesújfalun.

Az Úr feltámadt! Valóban feltámadt!

 

Áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk szeretettel:

Kalmár Zoltán felügyelő,   Klimentné Ferenczy Andrea lelkész

 

 

 

Hajózz velünk- életfordító kegyelem bábjátékunk

Az alábbi linkre, sorra kattintva megtekinthető a gyermekek előadása, akiket ma hívtak a Régió Televízió stúdiójába beszélgetésre, illetve a darab egy részletének felvételére.

https://www.youtube.com/watch?v=oIO-Yto48Wo&feature=share

Böjt 3 vasárnapjának hetében

Szerdán 17 órakor folytatjuk a Bibliaórai sorozatunkat, az I.Korinthusi levél 5.fejezete következik. Pénteken szintén 17 órakor Böjti Istentiszteletet tartunk. Vasárnap, 26-án SZUPPLIKÁCIÓ lesz! Fogadjuk szeretettel és készüljünk imádsággal az alkalomra. E vasárnap perselypénzével, adományainkkal a lelkészképzést támogatjuk.